Lektor Inge Mogensen blev født den 18. februar 1928 i Holstebro, som datter af viceskoleinspektør M. Sigvard Mogensen og lærer Dagmar Nielsen.


Inge Mogensen tog matematisk studentereksamen i Struer 1946 og blev cand.mag. i matematik, fysik, kemi og astronomi i 1952.


Herefter var Inge Mogensen ansat ved Rønne Statsskole fra 1. aug. 1953, adjunkt ved Nyborg Gymnasium fra 1. aug. 1954 og sluttelig adjunkt (lektor fra 1. feb. 1967) ved Virum Statsskole (Virum Gymnasium) fra 1. aug. 1958  - 1. aug. 1997.


Inge Mogensen underviste med stor entusiasme og engagement i alle sine fag, dog stod matematik hendes hjerte nærmest.


Hun stillede store faglige krav til eleverne, samtidig med at hun delagtiggjorde dem i sin store faglige viden.


Hun var en vellidt lærer både blandt kolleger og elever.
Inge Mogensen deltog aktivt i skolens hverdag og sad i mange udvalg gennem årene.

Det var på hendes initiativ, at der i 1980’erne blev oprettet en kantine på Virum Gymnasium. Hun høstede stor anerkendelse herfor.


Inge Mogensen gik på pension den 1. aug. 1997, men kom jævnligt på skolen, for at snakke med kollegerne og ikke mindst for at se til kantinen.

 

Inge Mogensen døde 21.juni 2001.