Hvordan søger man?

Obs Næste ansøgningsperiode er fra 1 november 2023


LEGATETS FORMÅL


Legatet er en selvejende institution, hvis formål er at yde studiestøtte, herunder støtte til studierejser til personer, der har behov for økonomisk hjælp og ikke modtager fornøden offentlig støtte

Uddeling af legater sker efter bestyrelsens skøn, efter eller uden ansøgning.

Legatportioner tilkommer legatnyderne som særeje og kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning eller nogen form for kreditforfølgning.

Der skal ikke ved domstole kunne rejses krav overfor Legatet på udbetaling fra dette, idet bestyrelsen alene afgør hvem der skal modtage støtte. Uddeling af legater sker normalt på Inge Mogensens fødselsdag den 18. februar.ANSØGNINGSPROCEDURE 


1: Køb ret til at ansøge  i perioden 1 nov - 8 nov 2023 (via topmenuen)
2: Indsend ansøgning  i perioden 1 nov - 15 nov 2023 (se nedenfor)

 

Kun de første 150 købere opnår mulighed for at indsende en ansøgning.


Fremgangsmåde
 
I perioden 1.nov 2022 kl 00:01 - 8. nov 2023 kl 23:59 udbydes 150 stk ansøgningsgebyrer a 100 kr.

Ved betaling modtager man en mail med en ansøgningsvejledning, samt en e-mailadresse hvortil ansøgningen skal sendes.
 


Krav til ansøgning


Det forudsættes at ansøgeren har købt ret til at ansøge (se ovenfor under 1)

Ansøgningen skal omhandle studieture der foretages helt eller delvist  i 2024


Begrundet ansøgning med:

 • Fulde navn
 • CV
 • Samlet budget, herunder anden støtte og legater
 • Fornøden dokumentation for optagelse på studie / rejse 
 • Kontaktadresser, herunder 
  • bopælsadresse i Danmark
  • e-mailadresse
  • mobilnummer
 • Bank konto nummer

Indsendes elektronisk i én samlet pdf- fil

Sidste frist for modtagelse af ansøgningen er 15. nov 2023 kl 23:59

Kun betalte ansøgninger modtaget i denne periode er gyldige.