Hvordan søger man?

Obs Næste ansøgningsperiode er fra 1 november 2024


LEGATETS FORMÅL


Legatet er en selvejende institution, hvis formål er at yde studiestøtte, herunder støtte til studierejser til personer, der har behov for økonomisk hjælp og ikke modtager fornøden offentlig støtte

Uddeling af legater sker efter bestyrelsens skøn, efter eller uden ansøgning.

Legatportioner tilkommer legatnyderne som særeje og kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning eller nogen form for kreditforfølgning.

Der skal ikke ved domstole kunne rejses krav overfor Legatet på udbetaling fra dette, idet bestyrelsen alene afgør hvem der skal modtage støtte. Uddeling af legater sker normalt på Inge Mogensens fødselsdag den 18. februar.ANSØGNINGSPROCEDURE 


1: Køb ret til at ansøge  i perioden 1 nov - 8 nov 2024 (via topmenuen)
2: Indsend ansøgning  i perioden 1 nov - 15 nov 2024 (se nedenfor)

 

Kun de første 150 købere opnår mulighed for at indsende en ansøgning.


Fremgangsmåde
 
I perioden 1.nov 2024 kl 00:01 - 8. nov 2024 kl 23:59 udbydes 150 stk ansøgningsgebyrer a 155 kr.

Ved betaling modtager man en mail med en ansøgningsvejledning, samt en e-mailadresse hvortil ansøgningen skal sendes.
 


Krav til ansøgning


Det forudsættes at ansøgeren har købt ret til at ansøge (se ovenfor under 1)

Ansøgningen skal omhandle studieture der foretages helt eller delvist  i 2025


Begrundet ansøgning med: 1. FULDE NAVN
 2. FULD ADRESSE
 3. MOBILNUMMER MED PRÆFIX
 4. EMAIL
 5. KOMPLET CPR-NUMMER
 6. DIN BANK: REGISTRERINGS- OG KONTONUMMER (Meget vigtigt!!!)
 7. RELEVANT CV
 8. MOTIVERET ANSØGNING
 9. FYLDESTGØRENDE DOKUMENTATION FOR OPTAGELSE PÅ STUDIE / REJSE
 10. SAMLET BUDGET, HERUNDER ANDEN STØTTE
 11. ANDET RELEVANT MATERIALE
 12. ALLE VEDHÆFTNINGER SKAL SÅ VIDT MULIGT SENDES I EN SAMLET PDF FIL


OBS ANSØGNINGER INDSENDT PR BREV TAGES IKKE I BETRAGTNING OG RETURNERES IKKE


Bemærk
Normalt meddeles legatmodtagere tildelingen omkring 18 februar, som er Inge Mogensens fødselsdag
Kun de legatansøgere, som modtager støtte, vil høre fra legatbestyrelsen.
Kun de legatansøgere der har anført bank-kontonummer modtager deres legat
Sidste frist for modtagelse af ansøgningen er 15. nov 2024 kl 23:59


Kun betalte ansøgninger modtaget senest 15. november 2024 tages i betragtning