NÆSTE LEGATANSØGNING I NOVEMBER 2020
Se under menupunktet
"HVORDAN SØGER MAN"

INGE MOGENSENS LEGAT

NYT FRA BESTYRELSEN
Bestyrelsens uddelingsmøde afholdes i år den 6. marts 2020
Efter mødet vil legatmodtagerne blive orienteret.